Foton

Get the Flash Player to see the slideshow.

Observationer

Observationsarkiv

Kalender

augusti 2014
m ti o to f l s
« Jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Vargspår

Vargens spår och spårtecken

Framfot: längd 9-11 cm
Bakfot: längd 8-10 cm

Se Spårexempel

Tassavtryck från varg, liksom från övriga hunddjur, visar fyra symmetriskt placerade tår. De båda mellersta tårna är lika långa (når lika långt fram i spåret) och de två yttre tårna är lika långa, men tydligt kortare än mellantårna. Klomärkena är grova, men kan saknas på hårda underlag. Stämplar efter slutna tassar är långsmala och har en tydligt oval form som syns bäst på bakfoten. Vanligtvis syns tydliga klomärken.

Framfötterna är vanligen tydligt större än bakfötterna. En detalj som skiljer fram- och bakfotspår är mellanfotsdynans bakkant, som buktar framåt (= konkav) i ett framfotsspår medan den buktar bakåt (= konvex) i ett bakfotsspår.

Vargen förflyttar sig vanligen i trav. Spårlöpan är rak och medveten. Normal steglängden i trav är 120-160 cm, men på hårt underlag kan den bli upp till 2 m.

Vargen är tung i förhållande till tassarnas yta och sjunker därför relativt djupt ned i snö. För att spara energi använder sig vargen ofta av skoterspår, diken och plogade skogsvägar. Vargen viker som regel undan för stängsel och dylikt och kan ta långa omvägar för att undvika dessa.

Unga individer kan uppträda mer leklystet och energislösande än äldre. De kan ibland också uppvia oväntade beteenden som att följa trafikerade småvägar, gå in till bebyggelse, korsta staket m.m. Det händer också att vuxna djur, som inte har dåliga erfarenheter av människor, rör sig nära bebyggelse.
Från november är ungvargarnas spåravtryck lika stora som de vuxnas.

Spårbild Varg
Spårbild Varg

 bak- & framtass
© Åke Aronson

Viktiga spårtecken

▪ Daglegor, ofta på små höjder och ibland med bra utsikt över omgivningen.
▪ Vargens spillning är 2-3 cm tjock och korvformad. Den har en stark, kväljande lukt och innehåller ofta större benfragment. Exkrementerna används som markering och placeras därför gärna väl synliga.
▪ Alfaparet urinmarkerar högt (horisontellt) och sparkar vid markeringsstället. (Övriga djur i flocken hukar sig ned när de urinerar.) Blodfläckar i urinen indikerar tik som löper (december till mars).

 

Feltolkningar

▪ Spårtecken efter räv, lodjur och hund tas ofta för vargspår.
▪ Varg och hund kan inte skiljas åt enbart genom spårstämplarna.
▪ På hårda underlag kan ibland kloavtryck saknas i hundspår (liksom i vargspår). Sådana stämplar kan vara mycket snarlika spår efter lodjur. Lodjur har oftast, men inte alltid, kortare steglängd än vargen. Lodjurets spårstämpel är asymmetrisk och i lössnö syns släpspår från tassarna.

 

Hund och varg

Vargen och tamhunden tillhör samma art och det kan vara omöjligt att skilja mellan spår från dem. För att skilja varg- och hundspår fordras längre spårningar där gångart, steglängd och beteende kan studeras. Travspår från hund har i regel kortare steglängd. Hunden rör sig ofta mer bredbent och mindre målmedvetet än vargen. Jakthundar rör sig ofta i språng och galopp, vilket är energislösande. Vargen viker som regel undan för människor och bebyggelse, medan hundar vanligtvis inte är skygga för människor.

Observationer av varg är opålitliga och måste alltid kombineras med spår och spårtecken. Vissa hundraser (t.ex. polarhundar) kan ha ett utseende som påminner mycket om vargens. Många hundraser kan ha ett beteende som liknar vargens. Om en hund ätit vilt kan exkrementerna svårligen skiljas från vargens.

Informationen ovan är hämtad från www.viltskadecenter.se